TAVANNA 100 EC

Kategori:İnsektisit
Ürün Grubu:Akarisitler
Aktif Madde:%20 Tebufenpyrad
Formulasyon:EC (Emülsiyon konsantre)
Ambalaj:1 lt, 5 lt
Etiket Bilgisi

Özellikler

Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Emici ve çiğneyici böceklerin geniş bir kısmını kontrol eder. çok düşük dozlarda bile böceklerin sinir sistemini bozarak etki eder.

Uygulama Şekli

Elma iç kurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır. Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir. Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır. Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır. Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir. Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır. Zeytin sineği: McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklarda ergin popülasyonu izlenir. Tuzaklarda yakalanan ergin sayısı artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde; salamuralık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama şeklinde yapılmalıdır. Kaplama ilaçlamada; ağaçların her tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere ilaçlanır. İlaçlamada özellikle meyvelerin ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Şekerpancarı- Kalkan Böcekleri: Hem larvaları ve hem de erginleri şeker pancarına zarar verir. İlk baharda sıcak bölgelerde büyük zararları ortaya çıkabilir ve yapraklar tamamen tahrip olabilir. Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır. Bağ maymuncuklarına karşı maymuncukların bulunduğu bağ alanları çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden (yaklaşık olarak nisan ortalarından itibaren), tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar gözlem altında tutulur. Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda belirtilen dönemde haftada iki kez yapılan incelemelerde, bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere beş yerinden 5 asma (toplam 25 asma) seçilerek taze yaprak ve salkımlarda zarar belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki toprakta ergin aranır. Toplam 25 asmadan en az birinde, zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. Bir kez uygulama yeterlidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer insektisitlerle karışabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. 

Detaylı Tablo Bilgisi

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama

ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su

14 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su

14 gün

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

15 ml/da

(1-3 dönem ve 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)

14 gün

Kımıl

(Aelia rostrata)

45 ml/da

(kışlamış ergin 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)

14 gün

Hububat hortumlu böceği        

(Pachytychius hordei)       

15 ml/da

14 gün

Şeker pancarı   

Pancar piresi

(Chaetocnema tibialis)

20 ml/da

 

 

14 gün

Yaprak pireleri

(Cleonus spp.)

40 ml/da

Kalkan böcekleri                      

(Cassida spp.)

20 ml/da

Mısır 

Mısır kurdu                           

(Ostrinia nubilalis)                

40 ml/da, larva                                 

15 gün ara ile 3 ilaçlama

(İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır)

14 gün

Mısır koçankurdu                  (Sesamia spp.)                      

40 ml/da, larva

15 gün ara ile 3 ilaçlama

(İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır)

14 gün

Domates       

Yeşilkurt                                

 (Helicoverpa armigera)

50 ml/da                                                

14 gün

Fındık 

Fındık kurdu                            

(Curculio nucum)

40 ml/da

14 gün

Zeytin  

Zeytin sineği                             (Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su

14 gün

Bağ ** 

Maymuncuk                                                      (Otiorynchus spp.)

30 ml/100 L su

7 gün

Pamuk

Yeşilkurt *                             

(Helicoverpa armigera)

200 ml/da larva

14 gün