SUNSTEP

Kategori:Herbisit
Ürün Grubu:Akarisitler
Aktif Madde:%20 Tebufenpyrad
Formulasyon:Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)
Ambalaj:1 l
Etiket Bilgisi

Özellikler

Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir bitki koruma ürünüdür. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermesini önler.

Uygulama Şekli

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

 

 

 

 

 

 

Mısır

(4-8 yaprak)

Çimensi Yabancı Otlar

125 ml/da

 

Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde

(2-6 yaprak)

56 gün

Benekli darıcan

Darıcan

Çatal otu

Yeşil kirpi darı

(Echinochloa colonum)

(Echinochloa crus-galli)

(Digitaria sanguinalis)

(Setaria viridis)

Kanyaş

(Sorghum halepense)

125 ml/da

 

Bitki koruma ürününü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra

(10-30 cm boyda)

56 gün

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

125 ml/da

 

Gelişimlerinin

2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde

 

56 gün