SUNSTAR 330 EC

Kategori:Herbisit
Ürün Grubu:Akarisitler
Aktif Madde:%20 Tebufenpyrad
Formulasyon:Emülsiyon konsantre (EC)
Ambalaj:1 l, 5 l
Etiket Bilgisi

Özellikler

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

Uygulama Şekli

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır. Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir. Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kurak şartlarda SUNSTAR® 330 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

ve Dönemi

Ayçiçeği, Pamuk, Patates, Soğan

Tilkikuyruğu

Horozibiği

Farekulağı

Rüzgar otu

Kara pazı

Çobançantası

Sirken

Bambul otu

Çatal otu

Darıcan

Sütleğen

Boz ot

Ballıbaba

Papatya

Gelincik

Yabani semizotu

Çobandeğneği

Çayır salkım otu

Kirpi darı

Yapışkan ot

Bülbül otu

Kuş otu

Köpek üzümü

Tarla akça çiçeği

Isırgan otu

(Alopecurus myosuroides)

(Amaranthus albus)

(Anagallis arvensis)

(Apera spica-venti)

(Atriplex patula)

(Capsella bursa-pastoris)

(Chenopodium album)

(Chrozophora tinctoria)

(Digitaria sanguinalis)

(Echinochloa crus-galli)

(Euphorbia spp.)

(Heliotropium europaeum)

(Lamium amplexicaule)

(Matricaria spp.)

(Papaver rhoeas)

(Portulaca oleracea)

(Polygonum spp.)

(Poa pratensis)

(Setaria spp.)

(Setaria verticillata)

(Sisymbrium officinale)

(Stellaria media)

(Solanum nigrum)

(Thlaspi arvense)

(Urtica urens)

Ekim öncesi

500 ml/da

 

Çıkış öncesi

500 ml/da

Mısır, Domates

Horozibiği

Sirken

Bambul otu

Benekli darıcan

Yabani semizotu

Yabani hardal

Köpek üzümü

(Amaranthus albus)

(Chenopodium album)

(Chrozophora tinctoria)

(Echinochloa colonum)

(Portulaca oleracea)

(Sinapis arvensis)

(Solanum nigrum)

Çıkış öncesi

500 ml/da

Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.