PREDATOR 2,5 EC

Kategori:İnsektisit
Ürün Grubu:Akarisitler
Aktif Madde:%20 Tebufenpyrad
Formulasyon:EC (Emülsiyon konsantre)
Ambalaj:1 lt,500 ml,250 ml,100 ml
Etiket Bilgisi

Özellikler

Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir.

Uygulama Şekli

Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelisinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundururak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır. Fasulye Yaprak Biti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprka koparılır. Baklagillerde 25-50; Patlıcan, Kabakgiller ve Lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadele edilir. Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir. Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelisinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundururak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır. Fasulye Yaprak Biti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprka koparılır. Baklagillerde 25-50; Patlıcan, Kabakgiller ve Lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadele edilir. Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir. Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır. Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir. Mercimekte Hortomlu Böceğe karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu dönemlerde bitkiler 5-10 cm boyundayken 1 kez ilaçlama yapılır. Mısır kurdu ve mısır koçan kurduna karşı; ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır. Kabak Tütün Beyaz Sineğine karşı; Beyaz sinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Patlıcanda Beyaz Sineğe Karşı: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Mercimekte Hortomlu Böceğe karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu dönemlerde bitkiler 5-10 cm boyundayken 1 kez ilaçlama yapılır. Armut Psilidine karşı; Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. Antepfıstığı - Antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. Şeker pancarının çimlenmesi ile birlikte mücadeleye başlanmalıdır. Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır. Bağda Dürmece; İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten ititbaren 10 ve 30 sonra yapılmalıdır. Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık Ekin kanbur böceğinde; yüzey ilaçlaması yapılır. Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır, bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın dört yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dilşiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede 1., %90'nının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılır. Zeytin Sineği Karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin Sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır. Zeytin Güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir, ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne 1 ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'nunda canlı 'yumurta + larva' olduğunda ilaçlama yapılır. Patates Böceğine Karşı; Günlük ortalama 14-15ᵒC'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 1. döle karşı uygulama yapılacakca, bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. 2. döle uygulama yapılması ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böeğinin neden olduğu %20 onraındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebiilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır. Şeker pancarının çimlenmesi ile birlikte mücadeleye başlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son 

Uygulama

İle hasat

arasındaki

süre

Kabak

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/da

3 gün

Domates (Sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da, Larva

3 gün

Patlıcan

(Tarla)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 ml/da

Larva, Pupa, Ergin

3 gün

Fasulye

Yaprakbiti (Aphis spp.)

50 ml/da

3 gün

Elma

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

15 ml/100 L su

 

3 gün

Elma ağ kurdu

(Hyponomeuta malinellus)

  5 ml/100 L su

Bağ*

Dürmece (Sparganothis pilleriana)

50 ml/100 L su

 

3 gün

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

30 ml/100 L su

Kiraz

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

25 ml/100 L su, Ergin

3 gün

Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

50 ml/100 L su

3 gün

Antep fıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

30 ml/100 L su

3 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Mercimek,

Nohut

Hortumlu böcek (Sitona sp.)

50 ml/da

 

 

3 gün

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

20 ml/da

Mantolu böcek (Amicta oberthuri)

30 ml/da

Mısır

Mısır koçankurdu (Sesamia sp.)

50 ml/da

(15 gün ara ile 3 uygulama)

3 gün

Şeker

pancarı

Şekerpancarı piresi

(Chaetocnema sp.)

Bozkurt (Agrotis sp.)

Kalkan böceği (Cassida spp.)

 

25 ml/da

 

3 gün

Hububat

Süne (Eurygaster spp.)

30 ml/da

1-3 dönem nimf

50 ml/da

4-5 dönem nimf ve

yeni nesil ergin

 

 

 

 

 

3 gün

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da

Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

20 ml/da

(Satıh uygulaması)

Zeytin

Zeytin sineği (Bactroera olea)

25 ml/100 L su

3 gün

Zeytin güvesi (Prays olea)

30 ml/100 L su

Zeytin kara koşnili

(Saissetia oleae)

25 ml/100 L su

Ayçiçeği

Çayır tırtılı

(Loxostege sticticalis)

25 ml/100 L su

3 gün

Yeşil kurt

(Helicoverpa armigera)

75 ml/100 L su

Fındık

Kır tırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

3 gün