KATSUMI 24 EC

Kategori:Herbisit
Ürün Grubu:Akarisitler
Aktif Madde:%20 Tebufenpyrad
Formulasyon:Emülsiyon konsantre (EC)
Ambalaj:
Etiket Bilgisi

Özellikler

Dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Uygulama Şekli

KATSUMI 24 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. KATSUMI 24 EC ’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. KATSUMI 24 EC nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır. KATSUMI 24 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Diğer Bilgiler

KATSUMI 24 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. KATSUMI 24 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Buğday

Tilki kuyruğu

Kısır yabani yulaf

Delice

Kısa başaklı kuşyemi

Yumuşak başaklı kuşyemi

Küçük başaklı kuşyemi

(Alopecurus myosuroides)

(Avena sterilis)

(Lolium temulentum)

(Phalaris brachystachys)

(Phalaris paradoxa)

(Phalaris minor)

20 ml/da

 

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde;

en geç kardeşlenme sonuna

kadar kullanılır.