Çevre Politikamız

Asıl işimiz Ekolojik dengeyi korumak

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak ana ilkemizi oluşturur.
  • Bu amacımız doğrultusunda çalısanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.
  • Üretim ve hizmetlerimizde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri alırız.
  • Üretim ve hizmetlerimizde çevre performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik hareket eder ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini ilgili taraflara duyururuz.